ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/ Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 2020-2022 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцын талаар
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-12-16 17
2 Аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-12-16 16
3 Аймгийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны талаар
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-12-16 15
4 Аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл, хуралдаанд асуудал танилцуулах тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-11-18 14
5 Мал аж ахуйн салбарын болон төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын явцын тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-10-21 13
6 Орон нутгийн өмчийн газрын үйл ажиллагааны талаар
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-10-21 12
7 Аймгийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын явц, худалдан авах ажиллагааны тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-10-21 11
8 Нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, энгийн хог хаягдлыг булшлах зардлын нэгж тариф батлах тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-09-13 10
9 Аймгийн Санхүү хяналт, дотоод аудитын албаны үйл ажиллагааны тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-07-26 09
10 Аймгийн орон нутгийн төсвийн 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-07-26 08
11 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хуралдаанаар хэлэлцүүлж байгаа асуудлуудын тогтоолын төслүүдийн тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-06-16 07
12 Аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын үйл ажиллагааны талаар
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-05-06 06
13 Мал аж ахуйн хаваржилт, төл бойжилтын талаарх явцын тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-05-06 05
14 "Сонгодог урлаг-III” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-04-08 04
15 Аймгийн хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлын явцын тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-04-08 03
16 Соёл, урлагийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-03-18 02
17 "Аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаар баримтлах бодлого”-ын хэрэгжилтийн явцын тухай
ТЭМДЭГЛЭЛ
2021-01-08 01

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 972
440 / 45%
182 / 19%
183 / 19%
77 / 8%
90 / 9%