ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Санал асуулга (3)

Жишиг гудам хаана байгуулах вэ? (8 нийт санал)
ОНХ-ийн сангийн хөрөнгийг аль салбарт түлхүү зарцуулах шаардлагатай вэ? (1 нийт санал)
Аймгийн 2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын та юу гэж дүгнэж байна вэ? (0 нийт санал)
Сумдууд