ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Хэлэлцүүлгүүд (6)

Гарчиг Модератор Сэдвүүд Нийтлэлүүд Сүүлийн нийтлэл
ИТХ-ын хэлэлцэх асуудлууд
2012-2016 оны Аймгийн ИТХ-аар хэлэлцэх асуудлуудын талаар санал бодлоо хуваалцана уу. Иргэн таны санал хамгаас чухал.
Админ 2 0
ОНХ-ийн сангийн зарцуулалт
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтын мэдээ мэдээлэлд тулгуурлан зарцуулалтын талаарх санал бодлоо бидэнтэй хуваалцана уу.
Админ 0 0
.“Аймгийн соёлын бодлого” шинэчлэн батлах талаар
Баярмагнай 1 0
Аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх талаар 2014 онд хийсэн ажлын дүн, 2015 онд хийх ажлын чиглэл батлах, 2015 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршил тогтоох талаар
Баярмагнай 0 0
“Архидалтын эсрэг Төв аймаг” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар
Баярмагнай 0 0
“Аймгаас Залуучуудын талаар баримтлах бодлого” батлах тухай
Баярмагнай 0 0
  • ӨНӨӨДӨР:
  • 897
  • НИЙТ:
  • 522 194
Сумдууд