ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Холбоо барих

Монгол Улс, Төв аймаг, Зуунмод хот, Төрийн Байгууллагын Ордон

+976-99101611, 99871306 +976-7027-3195, /+976/-7027-3003

contact@Tov.Khural.mn

http://tov.khural.mn

+976-7027-2354Сумдууд