ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/ Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/

Холбоо барих


Монгол Улс, Төв аймаг, Зуунмод хот, Төрийн Байгууллагын Ордон

+976-99179409, +976-70273195, /+976/-7027-3003

+976-70272354

tovith.mn@gmail.com

http://tov.khural.mn

https://www.facebook.com/TuvAimgiinITH/

САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ