ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ТӨВ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/ Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол Улсын Үндсэн хуулиас/

"ЧАДАХУЙН ЗАРЧМЫН ХЭРЭГЖИЛТ" СЭДВЭЭР ТӨВ АЙМАГТ ХИЙГДСЭН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

2022-11-25

2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулсан Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаанаар "Чадахуйн зарчмын хэрэгжилт" сэдвээр Төв аймгийн 24 байгууллагад хийсэн хүний нөөцийн аудитын тайланг хэлэлцлээ. Аудитын дүгнэлттэй уялдуулан гаргасан шийдвэр, зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж, явц, үр дүнг тайлагнан ажиллахыг аудитад хамрагдсан байгууллагуудын удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан, салбар зөвлөлд даалгалаа.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 972
440 / 45%
182 / 19%
183 / 19%
77 / 8%
90 / 9%